Peletirke za stocnu hranu sa 2 valjka   

      Peletirka za stočnu hranu

                 sa 2 valjka

Peletirke za stocnu hranu sa 3 valjka   

      Peletirka za stočnu hranu

                 sa 3 valjka