iu

 

Mlin cekicar za fino mlevenje biomase   

       Oprema za

 peletiranje biomase

Lancani transporteri   

      Transporteri

 

Presa za potpuno presovanje   

    Prese za uljarice

 

Horizontalna filter presa   

    Filteri za tečnost

 

Rotacioni precistac

   Prečistači žitarica

 

 

Kolektor prasine visokog pritiska   

   Kolektori prašine

 

Vaga sa puznim dodavacem   

 Vage za uvrećavanje

 

U05 01 Elektro mehanicki 1   

         Nivometri

 

U06 01 Kontroler broja obrtaja 1   

      Kontroler broja

   obrtaja transportera

U07 01 BVP klipni vibrator sa vazd  jastukom 1

   Pneumatski čekići

        i vibratori

 

U01 01 Standardna vazdusna zaustava   

  Rotacione vazdušne

      zaustave RVZ

 

U02 01 Standardn rotacioni dozator   

   Rotacioni dozatori

              RD

 

EST110

          EST110

   Senzor za merenje

        temperature

   EST120

         EST120 2 u 1

      Senzor za merenje

      temperature i nivoa