pdfPrint

U06 01 Kontroler broja obrtaja all 

 

 Karakteristike:

- Uređaj koji štiti transportere od defekta, a time i ceo proizvodni proces od prekida rada

- Promena brzine transportera može da nastane usled preopterećenja materijalom, oštećenja lanca ili kofica,

  upada stranog tela, itd.

- Namena monitora brzine transportera je da u slučaju promene brzine zaustavi transporter i spreči njegovo

  (dalje) oštećenje

- Dizajn zasnovan na foto senzoru i integrisanom elektronskom kolu

- Izlazni signal 4-20 mA - trenutni odziv

- Opseg merenja 1-999 rpm

- Alarmi: smanjena brzina, zaustavljanje, suprotan smer, preopterećenje i otkaz

- Funkcija kašnjenja kod starta (0 ili 15 sec, prema izboru)

- Funkcija kašnjenja alarma usled privremenog usporenja (prema izboru)

- Mogućnost izbora smera rotacije - CW i CCW

- 7-segmentni led displej 0-999

- Robusno kućište izrađeno od livenog aluminijuma

- Stepen zaštite - IP65