pdfPrint

MHV za rezanu salatu i svezu testeninu

 

Karakteristike:

- Multihead vaga specijalne namene za odmeravanje teško protočnih proizvoda - rezane salate, sveže testenine

  i sl.

- Specijalni punjač obezbeđuje ravnomerno punjenje mernih koševa

- Ugao koševa od 60° obezbeđuje nesmetan protok materijala

- Sa 10 ili 14 mernih koševa

- Merni koševi od rebrastog prohroma za sprečavanje lepljenja materijala, zapremine 2.5 l

- Merne ćelije MAT-Japan za veliku preciznost odmeravanja

- Napredna mehanika za veliku brzinu - do 60 odvaga/min i tačnost - 0.5-3g

- 7" ili 10" touch screen panel za jednostavno podešavanje i upravljanje

- Jednostavna integracija sa mašinama i sistemima za pakovanje